MetubM

Công thức tăng view youtube nhanh nhất

Công thức mua view một cách hiệu quả để lên top đề xuất, với công thức này các bạn hãy tối ưu video đủ các bước từ hình thu nhỏ, key tag, Key word video, tiêu đề, backlink... sau đó hãy dùng liều thuốc sau.
Công thức tăng view youtube nhanh nhất
Công thức tăng view youtube nhanh nhất
Hãy thử mua view bằng cách test như sau
- View tại: Khauvai.com
Công thức mua sau pub và tối ưu video ,
Bơm view công thức con nhà nghèo 1k loại chuẩn + 1k đề xuất
Bơm view công thức con nhà giàu : Bơm 100k view loại chuẩn và tiếp tục bơm sau khi ngừng đợt mua view đầu 4 tiếng,
Bơm view đơn thuần loại bình thường 10k view hoặc loại chậm .
Bơm view công thức : 3 k view chuẩn chạy bt + 2k view chạy chậm ( tùy vào thời lượng video )
+ Thêm đủ 30 bình luận trở lên
Thông thường thì mình sẽ test với một vài chủ đề,
ban đầu sẽ mua view công thức con nhà nghèo, nếu sau 4 tiếng video không có được đề xuất ( hãy kiểm tra xem có view di động chưa ?) thì mình sẽ tiếp tục bơm lại lần 2 cho chính video đó với công thức bơm view đơn thuần, hãy chờ đợi và đánh giá tiếp.
Nếu bạn giàu hơn : Hãy mua view theo công thức con nhà giàu và tiếp tục đánh giá lại sau 04 tiếng view mua hết. và bơm lại lần 2 cùng công thức.
Mua view tập trung cho một vài video mà bạn cảm giác có khả năng ăn đề xuất cao.

=> tiếp sau đó các bạn nên dùng chia sẻ backlink tiếp tục... rồi ( mình viết sau ...đón xem nhé ! )

1 nhận xét:

https://www.youtube.com/watch?v=WBMN6AgJm28&t=195s

Xem nhiều tuần qua