MetubM

Cách gỡ Limit Paypal ! Hướng dẫn khắc phục tình trạng limit paypal


Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục tình trạng limit paypal khi nhận và chuyển tiền từ Net về, Các bạn Soạn thư với nội dung ở dưới và gửi cho bên hỗ trợ Paypal ( Tỉ lệ thành công rất cao đã có hơn 80 % pm lại mình và báo thành công ) Không nhất thiết theo mẫu này các bạn có thể soạn thảo nội dung tương tự nhưng đây là mẫu chuẩn. Chúc Các bạn thành công.
Cách gỡ Limit Paypal ! Hướng dẫn khắc phục tình trạng limit paypal
Cách gỡ Limit Paypal ! Hướng dẫn khắc phục tình trạng limit paypalHình bị Limit vào ngày 20

Sau khi gửi thư đã khắc phục thành công và chuyển khoản vào ngày 24


Vâng đây là nội dung thư và địa chỉ

Nội Dung Thư ( mail )

I get money from quizgroup. But my account balance has to wait 21 days. I confirm my transactions and "Quizgroup" succeeded. It's clean. I want to help. Get that money now. Thank paypal team!


Gửi đến  webform@apac.paypal.com_____________Hết________________________________


1 nhận xét:

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Xem nhiều tuần qua