MetubM

Cách chặn quốc gia video youtube

Bạn muốn chặn quốc gia nào đó không cho xem video, đơn giản là chống cái nạn repot nhau, cách thực hiện cực kỳ đơn giản như đan rổ, bạn xem chi tiết cách làm tại đây: http://www.Metub.com.vn/2016/03/chan-quoc-gia-tren-youtube.html
Cách chặn quốc gia video youtube
Cách chặn quốc gia video youtube 


Xem nhiều tuần qua