MetubM

1000 lượt xem được bao nhiêu tiền ? Youtube Tính tiền như thế nào ?

Trước hết youtube tính tiền cho bạn đó là số lượt xem + số lượt click quảng cáo.... nghĩa là cứ có lượt xem là bạn có tiền, vậy 1000 lượt xem được bao nhiêu tiền ? : bạn xem chi tiết tại đây: http://www.Metub.com/2016/03/1000-luot-xem-tu-video-youtube-uoc-bao.html

Xem nhiều tuần qua