MetubM

Xem Giờ Công Khai Video

Thực sự để có một thuật toán cụ thể chính xác về khung thời gian nên tải video lên youtube và công khai  đã được nhiều người phân tích. Tuy nhiên nhiều bạn cho rằng nếu chơi mỗi Việt Nam view VN ít $ lắm nên đều muốn thêm $ từ nước ngoài.
Xem Giờ Công Khai Video
Xem Giờ Công Khai Video

Vì vậy chọn khung giờ hợp lý như ví dụ 8 giờ tối trẻ em Mỹ đi ngủ, vậy tầm 6h30 mỹ nên tải video và seo video chia sẻ video vào khung giờ đó sẽ đạt đề xuất cao hơn, kinh nghiệm đâu để họ xem khung giờ xuất video, Các bạn chơi youtube chia sẻ một trang sau các bạn có thể xem thời gian các nước tại đây:  https://goo.gl/l2zdRP

Xem nhiều tuần qua