MetubM

Kênh youtube bị chấm dứt vẫn có thể thay đổi phương thức thanh toán - Cách thay đổi phương thước thanh toán youtube bị chấm dứt khi tham network Quiz

Nếu bạn muốn thay đổi các phương thức thanh toán của các kênh chấm dứt và bạn không có quyền truy cập vào các QuizGroup Partner Program Dashboard.
Kênh youtube bị chấm dứt vẫn có thể thay đổi phương thức thanh toán - Cách thay đổi phương thước thanh toán youtube bị chấm dứt khi tham network Quiz
Kênh youtube bị chấm dứt vẫn có thể thay đổi phương thức thanh toán - Cách thay đổi phương thước thanh toán youtube bị chấm dứt khi tham network Quiz


Hãy bấm vào  liên kết sau :https://join.quizgroup.com/block_account và điền vào các chi tiết cần thiết.
Nếu các kênh của bạn trong bảng điều khiển khác nhau, bạn có thể đoàn kết tất cả các bảng điều khiển của bạn.
Để đoàn kết tất cả các bảng điều khiển của bạn, hãy chọn bảng điều khiển cá nhân của bạn, mà sẽ được coi là bảng điều khiển chính. Đi tới phần thông tin của bảng điều khiển này và đánh dấu tích vào trong các lĩnh vực "bảng điều khiển ưu tiên". Sau đó nhấp vào "Unite biểu" tab và đăng nhập vào tài khoản Google mà bạn muốn kết hợp với "ưu tiên bảng điều khiển". Hướng dẫn thêm sẽ làm theo.
Nếu có bất kỳ mối quan tâm, xin vui lòng liên hệ với Đội hỗ trợ của network Quiz theo địa chỉ mail:  support@quizgroup.com

2 nhận xét

Mình Có Thể Thay Đổi Địa Chỉ Thanh Toán Của Quiz Khi Đã Liên Kết Thành Công Rồi Không Ạ

Ai Biết Chỉ Với

Xem nhiều tuần qua