MetubM

Cách liên hệ trực tiếp với Youtube

Khi có thắc mắc, ví dụ như cần mở lại kênh bị khóa, cần hỏi một cái gì đó mà Support Center của Google không có thì bạn có thể gửi email và hỏi trực tiếp
Cách liên hệ trực tiếp với Youtube
Cách liên hệ trực tiếp với Youtube

Cách 1:
Gửi email qua địa chỉ: yt-partner-support@google.com (nên sử dụng tiếng Anh để viết email bạn nhé).
Cách 2:
Vào một kênh YouTube, vào tiếp Video Manager, click nút Help and Feedback ở góc dưới bên trái, chọn Email. Tiếp đó chọn một danh mục liên quan đến vấn đề bạn đang gặp phải. Rồi viết thư "tâm tình" với YouTube thôi.
Trong trường hợp kênh bạn bị khóa, đội ngũ Network youtube cũng sẽ hỗ trợ gửi email kháng cáo cùng với bạn đến YouTube
**Chúc bạn thành công ....

Xem nhiều tuần qua