MetubM

Tranh chấp về Content ID Youtube Tiền Thuộc Về Ai ?

 Khi tải 1 video bất kỳ có thông báo bản quyền mà không phải họ sở hữu Tranh chấp về Content ID Youtube  bắt đầu ? Giải quyết thế nào ? Tiền quảng cáo  về đâu khi tranh chấp ?
YouTube thông báo đang triển khai giải pháp giúp video tiếp tục được kiếm tiền khi bị dính báo cáo Content ID - Content ID claim và đang trong quá trình phân xử. 
Tranh chấp về Content ID Youtube Tiền Thuộc Về Ai ?
Tranh chấp về Content ID Youtube Tiền Thuộc Về Ai ?


Giải pháp này hiện đã chính thức đi vào hoạt động, áp dụng cho tất cả các nhà sáng tạo nội dung thuộc chương trình YouTube Partner. Về cơ bản, nếu bạn và bên thứ 3 (người nắm Content ID claim) đều muốn kiếm tiền trên video, YouTube sẽ tiếp tục chạy quảng cáo trên video đó và giữ lại doanh thu quảng cáo cho tới khi tranh chấp được giải quyết.
Phần lớn các tranh chấp về Content ID thường xảy ra trong vòng 5 ngày kể từ khi bên thứ 3 báo cáo video của bạn. Nếu bạn kháng cáo trong 5 ngày này, YouTube sẽ tạm giữ doanh thu quảng cáo trên video kể từ này đặt báo cáo. Nếu bạn kháng sau 5 ngày kể từ ngày đặt báo cáo, YouTube sẽ tạm giữ doanh thu kể từ ngày bạn gửi kháng cáo đó đi.

Xem nhiều tuần qua