MetubM

Công cụ Youtube mới để quản lý Bình luận (Comment)

YouTube đang trong giai đoạn thử nghiệm beta một số công cụ mới giúp quản lý comment nhằm giảm các comment tiêu cực và spam.

Công cụ Youtube mới để quản lý Bình luận (Comment)
Công cụ Youtube mới để quản lý Bình luận (Comment)

Theo đó, bạn có thể nhập các từ khoá mà bạn không muốn xuất hiện trong các comment trên kênh, thuật toán của YouTube sẽ chặn các comment mang từ khoá đó trước khi chúng public. Bạn sẽ có quyền quyết định xử lý các comment đó như thế nào: cho phép hiển thị, xoá, hay báo cáo. Bạn cũng có thể ưu tiên các comment hay, tích cực bằng chức năng đưa comment lên đầu mục (pin) hoặc yêu thích (love). Một tính năng mới nữa là bạn sẽ được quyền chọn moderator - người cùng bạn quản lý mục comment và có quyền sử dụng các công cụ nói trên.

Xem nhiều tuần qua