MetubM

Cách Tạm Dừng quảng cáo Video youtube Và Sử Dụng Chế Độ Bảo Mật

Hướng dẫn Bỏ quảng cáo video youtube
Tạm dừng Quảng cáo Video Youtube
Cách sử dụng chế độ " Không công khai, Riêng tư, Công khai tại Youtube.

Trước hết là tạm dừng quảng cáo và kích hoạt lại quảng cáo bạn xem tại link dưới đây:

Metub.com.vn/CáchTạmdừngquảngcáoVideoYoutube

Cách thực hiện chọn chế độ không công khai, công khai, riêng tư xem tại Link dưới đây :

Metub.com.vn/Cách Chỉnh Sửa Chế độ công khai, không công khai, riêng tư tại video youtube

( Một hình thức khi mua view nên thực hiện 2 bước trên )

Xem nhiều tuần qua