MetubM

Xây dựng danh sách phát các video yêu thích của bạn

Danh sách phát là bộ sưu tập video mà bạn hoặc người dùng khác đã tạo. Bạn có một nhóm video yêu thích? Bạn có một danh sách video thể dục kết hợp thật sự khiến bạn năng động hoặc một danh sách video nổi bật gồm các diễn viên hài yêu thích? Đặt chúng vào một danh sách phát, như vậy bạn có thể xem cùng nhau bất cứ khi nào bạn muốn.
Xây dựng danh sách phát các video yêu thích của bạn
Xây dựng danh sách phát các video yêu thích của bạn

Tạo một danh sách mới trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của bạn

Xem toàn bộ danh sách
  1. Trên video, chạm vào biểu tượng menu Expand ở đầu màn hình. Nếu bạn không thấy biểu tượng, hãy nhấn vào video.
  2. Chạm “Thêm vào danh sách phát mới”
  3. Chạm “Tạo danh sách phát mới…” hoặc chọn một danh sách phát hiện có
  Trên video, chạm vào biểu tượng dấu + Expand ở cuối màn hình khi ở chế độ dọc (thiết bị được cầm thẳng đứng).
  Trong trình đơn xuất hiện, chọn một danh sách phát hiện có hoặc cuộn xuống cuối để tạo danh sách phát mới.
  1. Trên video, chạm vào biểu tượng trình đơn Expand ở đầu màn hình
  2. Chạm “Thêm vào danh sách phát mới”
  3. Chạm “Tạo danh sách phát mới…” hoặc chọn một danh sách phát hiện có

  Sử dụng danh sách phát của bạn

  Bạn có thể tìm danh sách phát của mình trong Hướng dẫn. Để truy cập Hướng dẫn trên máy tính, hãy truy cập trang chủ hoặc nhấp vào Hướng dẫn ở bên trái của bất kỳ trang video nào. Để tìm Hướng dẫn trên thiết bị di động và máy tính bảng, hãy chạm vào biểu tượng Hướng dẫn Expand ở trên cùng bên trái khi đang không xem video.

  Xem nhiều tuần qua