MetubM

Thông tin cơ bản về cảnh cáo đối tác

Thông tin cơ bản về cảnh cáo đối tác

Thông tin cơ bản về cảnh cáo đối tác
Thông tin cơ bản về cảnh cáo đối tác

Nếu bạn là đối tác có nhiều kênh và những kênh mà bạn quản lý vi phạm chính sách của YouTube thì bạn sẽ nhận bị nhận "cảnh cáo đối tác". Nếu bị nhận tổng cộng 10 cảnh cáo đối tác trở lên thì bạn và những kênh mà bạn quản lý sẽ bị mất các tính năng và bị nhận các hình phạt khác.
Ngoài chính sách cảnh cáo kênh của YouTube, cảnh cáo đối tác và các hình phạt liên quan cũng được áp dụng.

Cách hoạt động của cảnh cáo đối tác

Bạn sẽ bị nhận cảnh cáo đối tác đối với mọi cảnh cáo về bản quyền được đưa ra đối với một trong số các kênh mà bạn quản lý. Cảnh cáo đối tác được coi là “cảnh cáo treo” trong 30 ngày đầu tiên. Điều này tạo cơ hội giải quyết cảnh cáo bản quyền cơ bản nếu phù hợp, giúp giải quyết cảnh cáo đối tác liên quan. Nếu bạn không thể giải quyết cảnh cáo đối tác trong vòng 30 ngày thì cảnh cáo đó sẽ trở thành cảnh cáo đối tác “hiện hoạt”. Nếu bạn có tổng cộng trên 10 cảnh cáo đối tác hiện hoạt thì hình phạt sẽ được áp dụng. Sau 90 ngày (120 ngày sau khi cảnh cáo bản quyền được đưa ra), cảnh cáo đối tác sẽ hết hạn và bị xóa khỏi tổng số các cảnh cáo của bạn.
Cảnh cáo đối tác biểu thị cảnh cáo về bản quyền mà kênh do bạn quản lý nhận được. Bạn không thể giải quyết cảnh cáo đối tác bằng cách xóa kênh có cảnh cáo bản quyền cơ bản và bạn sẽ không nhận được cảnh cáo đối tác để thêm kênh được quản lý có cảnh cáo hiện có về bản quyền.

Hình phạt cảnh cáo đối tác

Nếu bạn bị nhận cảnh cáo đối tác với số lượng quá giới hạn được nêu ở dưới đây thì bạn sẽ bị nhận thêm hình phạt ngoài các chính sách cảnh cáo kênh hiện có. Các hình phạt này sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến khi số lượng cảnh cáo đối tác của bạn giảm dưới ngưỡng quy định.
Để duy trì quyền truy cập đầy đủ các tính năng YouTube, bạn hãy duy trì số lượng cảnh cáo đối tác hiện hoạt dưới 10.
Nếu bạn có tổng cộng 10 cảnh cáo đối tác hiện hoạt thì bạn sẽ không được phép thêm kênh mới hoặc di chuyển kênh giữa các chủ sở hữu nội dung. Bạn vẫn có thể xóa kênh; tuy nhiên, như đã lưu ý ở trên, việc xóa kênh sẽ không giải quyết bất kỳ cảnh cáo đối tác nào liên quan đến cảnh cáo bản quyền của kênh đó.
Nếu bạn có tổng cộng 15 cảnh cáo đối tác hiện hoạt thì các kênh mà bạn quản lý sẽ mất quyền truy cập nhiều tính năng quảng bá của YouTube, bao gồm tính năng tạo hình thu nhỏ tùy chỉnh mới, sửa đổi hình ảnh kênh, thêm chú thích mới, ‘đánh dấu thích’ video và sử dụng các công cụ như Lập trình InView. Hình thu nhỏ, chú thích hiện có và các tính năng quảng bá khác đã áp dụng sẽ vẫn còn.
Nếu bạn có tổng cộng 20 cảnh cáo đối tác hiện hoạt thì các kênh mà bạn quản lý sẽ không thể tải lên video mới hoặc tạo luồng trực tiếp. YouTube cũng có thể chấm dứt mối quan hệ đối tác của bạn.

Cách tránh bị nhận hình phạt

Để tránh bị nhận nhiều cảnh cáo đối tác, chúng tôi khuyên bạn nên:
  • Thận trong khi chọn kênh mới để quản lý. Tránh thêm những kênh có thể gây rủi ro cho trạng thái tốt của bạn.
  • Hướng dẫn cho các kênh mà bạn quản lý về bản quyềnĐiều khoản dịch vụ và Nguyên tắc cộng đồng của YouTube và đảm bảo các kênh đó tuân thủ chính sách của YouTube.
  • Đảm bảo bạn duy trì các biện pháp kiểm soát nội bộ phù hợp khi tăng số lượng kênh mà bạn quản lý.
Bạn luôn có thể xem đối tác trong tài khoản YouTube của mình. Nếu bạn cho rằng bất kỳ cảnh cáo nào trong số các cảnh cáo liên quan về bản quyền không hợp lệ thì bạn có thể tìm hiểu thêm về cách gửi thông báo chống khiếu nại hoặc yêu cầu rút đơn khiếu nại.
Theo: https://support.google.com/youtube/answer/3463396?hl=vi&ref_topic=6029742

1 nhận xét:

làm sao để bảo vệ bản quyền của mình trên youtube với các video tự làm, xin cảm ơn

Xem nhiều tuần qua