MetubM

Youtube Thêm quảng cáo Không Bỏ qua được, Tăng tiền quảng cáo từ video youtube

Được biết sắp tới  Youtube sẽ có đoạn quảng cáo dài 6$, không cho phép bỏ qua, tạo quảng cáo 6$ đối với các đối tác rút ngắn được chú trọng, thêm thu nhập cho những người sáng tạo nội dung, quảng cáo này có trên Mobile ( điện thoại...)  . Xin chúc mừng.
Dự án có tên Bumpers - Mục tiêu khuyến khích xem quảng cáo đến với người dùng,  nhất là trên mobile, có thể nói 6 giây thì khán giả chắc sẽ không đến nỗi phiền vì số thời gian ngắn này.
Ảnh Minh Họa

1 nhận xét:

Mình thấy video chèn quảng cáo ngắn rất hay. mấy giây thì người xem cũng sẽ xem và có sự chú ý hơn. Mình cũng từng xem video và có quảng cáo xen mình thấy cũng hay.
Trương Cầm
Beautyful girl at Sakura Beauty Corp

Xem nhiều tuần qua