MetubM

Youtube Thêm quảng cáo Không Bỏ qua được, Tăng tiền quảng cáo từ video youtube

Được biết sắp tới  Youtube sẽ có đoạn quảng cáo dài 6$, không cho phép bỏ qua, tạo quảng cáo 6$ đối với các đối tác rút ngắn được chú trọng, thêm thu nhập cho những người sáng tạo nội dung, quảng cáo này có trên Mobile ( điện thoại...)  . Xin chúc mừng.
Youtube Thêm quảng cáo Không Bỏ qua được, Tăng tiền quảng cáo  từ video youtube
Youtube Thêm quảng cáo Không Bỏ qua được, Tăng tiền quảng cáo  từ video youtube


Dự án có tên Bumpers - Mục tiêu khuyến khích xem quảng cáo đến với người dùng,  nhất là trên mobile, có thể nói 6 giây thì khán giả chắc sẽ không đến nỗi phiền vì số thời gian ngắn này.
Ảnh Minh Họa

1 nhận xét:

Mình thấy video chèn quảng cáo ngắn rất hay. mấy giây thì người xem cũng sẽ xem và có sự chú ý hơn. Mình cũng từng xem video và có quảng cáo xen mình thấy cũng hay.
Trương Cầm
Beautyful girl at Sakura Beauty Corp

Xem nhiều tuần qua