MetubM

Kháng cáo giới hạn độ tuổi người xem đối với video Youtube của bạn

Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi mô tả nội dung gì được phép và không được phép trên YouTube. Đây là các quy tắc mà mọi video đều phải tuân thủ. Khi video vi phạm các nguyên tắc này, chúng tôi sẽ gỡ chúng xuống. Một số video không vi phạm chính sách của chúng tôi nhưng có thể không phù hợp với tất cả đối tượng người xem. Chúng tôi giới hạn độ tuổi người xem đối với các video này. Để quyết định xem có giới hạn tuổi đối với nội dung không, chúng tôi xem xét các vấn đề như nội dung bạo lực, hình ảnh phản cảm, ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm và nội dung mô tả các hoạt động nguy hiểm hoặc bất hợp pháp.
Kháng cáo giới hạn độ tuổi người xem đối với video Youtube của bạn
Kháng cáo giới hạn độ tuổi người xem đối với video Youtube của bạn 

Khi video bị giới hạn tuổi, màn hình cảnh báo sẽ hiển thị trước khi video phát. Sau đó, chỉ những người dùng 18 tuổi trở lên mới có thể tiếp tục xem tài liệu. Nhằm giảm thiểu khả năng người dùng vô tình gặp phải các video này, các video này không được hiển thị trong một số mục nhất định của YouTube.
Kháng cáo giới hạn độ tuổi người xem đối với video của bạn
Các đối tác có thể kháng cáo giới hạn độ tuổi người xem. Nếu bạn là đối tác và video của bạn bị giới hạn độ tuổi người xem, bạn có thể kháng cáo trên trang Trình quản lý video của tài khoản bằng cách nhấp vào “Liên kết kháng cáo” bên cạnh video bị giới hạn độ tuổi người xem. Nhóm YouTube sẽ xem xét yêu cầu của bạn và hành động thêm nếu thích hợp. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể kháng cáo giới hạn độ tuổi người xem đối với video của mình một lần.

1 nhận xét:

Nặc danh delete 11:30

dm xam loan

Xem nhiều tuần qua