MetubM

Chèn khung video để lách bản quyền ?

Hiện nay có một số bạn vẫn đang dùng kiểu chèn khung bình thường để lách nhưng metub khuyên nên dùng phần mềm chèn khung hình qoka là tốt nhất.

4 nhận xét

bạn cho tên cụ thể được ko

tên gì bạn >

tên phần mềm đó. có link thì tốt

tên phần mềm đó. có link thì tốt

Xem nhiều tuần qua