MetubM

Trước khi gửi video để kiếm tiền youtube bạn cần biết những điều gì ?

Trước khi gửi video để kiếm tiền, hãy đảm bảo rằng bạn có tất cả quyền cần thiết để sử dụng nội dung cho mục đích thương mại. Để biết thêm thông tin về loại nội dung nào bạn có thể kiếm tiền, vui lòng dành một vài phút để xem lại câu hỏi thường gặp bên dưới.
Trước khi gửi video để kiếm tiền youtube bạn cần biết những điều gì ?
Trước khi gửi video để kiếm tiền youtube bạn cần biết những điều gì ?
Tôi có thể kiếm tiền từ video của mình …
… nếu tôi đã tạo tất cả nội dung hình ảnh và âm thanh không?
Bạn có thể kiếm tiền từ nội dung mà bạn đã tạo miễn là bạn vẫn giữ quyền đối với video. Tuy nhiên, nếu nội dung của bạn được bên thứ ba quản lý (tức là nhãn nhạc), bạn có thể kiếm tiền từ video của mình hay không còn tùy thuộc vào những điều như việc chuyển nhượng quyền.
… nếu tôi sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh và/hoặc hình ảnh để tạo nội dung của riêng mình?
Bạn có thể sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh và hình ảnh để tạo nội dung có thể kiếm tiền nhưng việc này tùy thuộc vào phạm vi, giới hạn và sự cho phép về mặt thương mại của giấy phép. Nếu bạn đã sử dụng mẫu hoặc vòng lặp, hãy đảm bảo rằng giấy phép cho phép một cách cụ thể đối với việc sử dụng cho mục đích thương mại của các mẫu hoặc vòng lặp đó.
... nếu tôi sử dụng nội dung không phải trả tiền bản quyền hoặc nội dung sáng tạo tự do?
Bạn có thể kiếm tiền từ nội dung không phải trả tiền bản quyền hoặc nội dung sáng tạo tự do nếu thỏa thuận cấp phép cấp cho bạn quyền sử dụng nội dung đó cho mục đích thương mại. Đôi khi chủ sở hữu quyền yêu cầu bạn trả tiền cho người tạo nội dung hoặc cung cấp bằng chứng mua để sử dụng nội dung đó trong video của bạn cho các mục đích thương mại. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại cách đọc giấy phép để hiểu về các quyền của bạn.
... nếu tôi được phép sử dụng hình ảnh và/hoặc âm thanh do người khác tạo?
Bạn có thể nhưng bạn cần cung cấp sự cho phép bằng văn bản rõ ràng cấp cho bạn quyền sử dụng thương mại bởi chủ sở hữu bản quyền bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại nội dung YouTube tìm kiếm trong tài liệu của bạn.
... nếu tôi đang chơi trò chơi video hoặc đang thực hiện chỉ dẫn chơi trò chơi?
Việc bạn có thể sử dụng nội dung trò chơi video để kiếm tiền không còn tùy thuộc vào các quyền sử dụng thương mại được giấy phép của nhà xuất bản trò chơi video cấp cho bạn. Một số nhà xuất bản trò chơi video có thể cho phép bạn sử dụng tất cả nội dung trò chơi video cho việc sử dụng thương mại và tuyên bố điều đó trong thỏa thuận cấp phép của họ. Video chỉ hiển thị việc chơi trò chơi cho khoảng thời gian dài có thể không được chấp nhận để kiếm tiền.
... nếu tôi đang thực hiện hướng dẫn giới thiệu việc sử dụng phần mềm?
Bạn chỉ có thể kiếm tiền từ video hiển thị giao diện người dùng phần mềm nếu bạn có hợp đồng với nhà xuất bản hoặc bạn đã thanh toán phí cấp phép. Nếu không, việc hiển thị giao diện người dùng phần mềm trên video của bạn phải rất ít trừ khi cung cấp giá trị hướng dẫn hoặc giáo dục.
... nếu tôi sử dụng nội dung có trong miền công cộng?
Nếu bạn có thể chứng minh rằng nội dung trong video của mình có trong miền công cộng, việc bạn có thể kiếm tiền từ video đó trên YouTube không còn tùy thuộc vào phạm vi, giới hạn và sự cho phép thương mại của giấy phép. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên đọc tài nguyên miền công cộng này.
… nếu video đó chứa bản thu âm gốc bài hát thể hiện lại của tôi?
Nếu bạn đang trình diễn bài hát không thuộc về bạn, bạn không thể kiếm tiền từ video đó trừ khi bạn có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ chủ sở hữu quyền của bài hát.
… nếu tôi sử dụng bản thu âm cá nhân của mình cho buổi hòa nhạc, sự kiện, chương trình công cộng, v.v?
Nếu bạn muốn kiếm tiền từ bản thu âm buổi trình diễn của mình tại một buổi hòa nhạc hoặc chương trình, bạn sẽ phải có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ chủ sở hữu quyền sở hữu các quyền đối với buổi biểu diễn bạn đã thu âm.
… nếu tôi thực hiện ghi âm từ TV, DVD hoặc CD?
Mặc dù có thể bạn đã tự ghi âm nội dung nào đó, thường là người tạo hoặc tác giả thực sự nắm nhiều quyền cần thiết để khai thác nội dung này cho mục đích thương mại. Điều này có nghĩa là bạn không thể kiếm tiền từ nội dung của bên thứ ba mà bạn đã ghi âm lại mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng.
… nếu tôi tải lên nội dung mà tôi đã mua?
Mặc dù có thể bạn đã tự mua nội dung nào đó, thường là người tạo hoặc tác giả thực sự nắm nhiều quyền cần thiết để khai thác nội dung này cho mục đích thương mại. Điều này có nghĩa là bạn không thể kiếm tiền từ nội dung của bên thứ ba mà bạn đã mua trừ khi chủ sở hữu quyền của nội dung đó cấp cho bạn quyền sử dụng thương mại.
Nếu bạn vẫn không chắc chắn về loại nội dung bạn có thể hoặc không thể kiếm tiền, vui lòng xem lại loại video bạn có thể gửi để kiếm tiền. Để biết thêm thông tin về bản quyền, vi phạm bản quyền và sử dụng hợp pháp, vui lòng tham khảo Mẹo về bản quyền của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng tài liệu bên trên chỉ đang được cung cấp cho các mục đích giáo dục chứ không phải là tư vấn pháp lý. Bạn chỉ nên tìm kiếm tư vấn pháp lý từ luật sư hoặc đại diện hợp pháp.
Nguồn Youtube : Bài gốc https://support.google.com/youtube/answer/2490020?hl=vi

Xem nhiều tuần qua