MetubM

CTR Là Gì ? CTR Youtube Là Gì ? CTR Video Youtube Là Gì?

Xin chào các bạn hôm chúng ta cùng tìm hiểu CTR là gì nhé !- Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn khái niệm về CTR: CTR là gì? tại sao chúng ta phải quan tâm đến CTR ?
CTR Là Gì ?  CTR Youtube Là Gì ? CTR Video Youtube Là Gì?
CTR Là Gì ?  CTR Youtube Là Gì ? CTR Video Youtube Là Gì?


       CTR là số nhấp chuột mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho số lần quảng cáo hiển thị được biểu thị dưới dạng phần trăm (số nhấp chuột ÷ số lần hiển thị = CTR).

       CTR thể hiện tần suất những người thấy quảng cáo của bạn kết thúc bằng cách nhấp vào quảng cáo đó. CTR có thể được sử dụng để đánh giá xem từ khóa và quảng cáo trên video của bạn đang hoạt động tốt như thế nào.

Ví dụ: Nếu bạn có 5 nhấp chuột và 1.000 lần hiển thị, thì CTR của bạn sẽ là 0,5%. Dưới đây là cách tính:

      Mỗi quảng cáo và từ khóa chúng đều có CTR riêng mà bạn có thể thấy được liệt kê trong tài khoản của bạn. 

      CTR cao là 1 điều tốt, nó chỉ ra rằng tỷ lệ nhấp chuột vào quảng quáo của người xem video của bạn cao. CTR cũng đóng góp vào CTR dự kiến của từ khóa (một thành phần tạo nên những CTR giá cao), nó có thể ảnh hưởng đến chi phí và vị trí quảng cáo của bạn. Lưu ý rằng CTR tốt có liên quan đến những gì quảng cáo đang hiểu thị trên video của bạn và mạng network bạn đang tham gia.

      Bạn có thể sử dụng CTR để đánh giá những quảng cáo và từ khóa giá cao cho mình và những quảng cáo và từ khóa nào cần phải được chú trọng. Từ khóa và quảng cáo càng liên quan với nhau và càng liên quan với nhau thì càng có nhiều khả năng người dùng sẽ nhấp vào quảng cáo sau khi tìm kiếm theo cụm từ khóa của bạn. 

Hay nhớ like mà  không hay hoặc thắc mắc thì bình luận ở dưới :))

Xem nhiều tuần qua