MetubM

Content ID là gì ? Khiếu nại Content ID Và Cách Tranh chấp khiếu nại Content ID


P1. Khiếu nại Content ID là gì ?Nếu bạn tải lên video chứa tài liệu được bảo vệ bản quyền, bạn có thể kết thúc bằng khiếu nại Content ID. Những khiếu nại này do các công ty sở hữu nhạc, phim, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền khác đưa ra.
Nếu bạn đã nhận được cảnh cáo bản quyền, bài viết này sẽ không hữu ích đối với bạn.

Tôi có thể xem các khiếu nại Content ID của mình ở đâu?

Để xem bạn có bất kỳ khiếu nại Content ID nào đối với video của mình hay không, hãy truy cập phần thông báo bản quyền trong Trình quản lý video của bạn. Trong một số trường hợp nhất định khi video hoặc tài khoản của bạn bị ảnh hưởng, chúng tôi cũng có thể gửi email cho bạn khi bạn nhận được khiếu nại Content ID.

Tôi có gặp rắc rối không?

Trong hầu hết các trường hợp, nhận được khiếu nại Content ID không phải là điều xấu đối với kênh YouTube của bạn. Điều đó chỉ có nghĩa là “Này, chúng tôi tìm thấy tài liệu nào đó trong video của bạn thuộc quyền sở hữu của người khác”.
Chủ sở hữu bản quyền có quyền quyết định xem người khác có thể tái sử dụng tài liệu gốc của họ hay không. Trong nhiều trường hợp, chủ sở hữu bản quyền cho phép sử dụng nội dung của họ trong video YouTube để đổi lấy việc đặt quảng cáo trên những video đó.
Tuy nhiên, có một số trường hợp khi chủ sở hữu bản quyền không muốn tài liệu của họ bị tái sử dụng:
 • Chặn video: Đôi khi, chủ sở hữu bản quyền có thể chặn video của bạn, điều đó có nghĩa là mọi người sẽ không thể xem video đó. Họ có thể quyết định chặn video của bạn trên toàn thế giới hoặc chỉ ở một số quốc gia nhất định. Nếu video của bạn bị chặn trên toàn thế giới, trạng thái tài khoản của bạn có thể bị ảnh hưởng, điều đó có nghĩa là bạn sẽ mất quyền truy cập vào một số tính năng YouTube. Xin lưu ý rằng, việc xóa video ảnh hưởng đến trạng thái tài khoản của bạn sẽ không khôi phục trạng thái tốt cho tài khoản.
 • Tắt tiếng video: Nếu video của bạn chứa nhạc được bảo vệ bản quyền, chủ sở hữu có thể chọn tắt tiếng video đó. Điều này có nghĩa là mọi người vẫn có thể xem video của bạn nhưng sẽ không thể nghe được nhạc thu. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái tài khoản của bạn.
 • Chặn các nền tảng nhất định: Trong một số trường hợp, chủ sở hữu bản quyền có thể hạn chế thiết bị, ứng dụng hoặc trang web mà nội dung của họ có thể xuất hiện trên đó. Những hạn chế này sẽ không thay đổi tính khả dụng của video trên YouTube.com.
Trong hầu hết các trường hợp, bạn không thể kiếm tiền từ một video có khiếu nại Content ID. Thay vào đó, chủ sở hữu bản quyền có thể chọn kiếm tiền từ video của bạn.

Tôi có thể làm gì về khiếu nại này?

Khi bạn nhận được khiếu nại Content ID, có một vài điều khác nhau bạn có thể làm tùy theo tình huống:
 • Thừa nhận khiếu nại: Nếu bạn đồng ý với khiếu nại, bạn có thể chỉ cần thừa nhận và tiếp tục. Bạn luôn có thể thay đổi quyết định sau nếu không đồng ý với khiếu nại đó.
 • Xóa nhạc: Nếu bạn nhận được khiếu nại về một đoạn nhạc trong video của mình, bạn có thể thử xóa bài hát mà không phải chỉnh sửa và tải lên video mới. Tìm hiểu thêm.
 • Hoán đổi nhạc: Nếu nhạc trong video của bạn bị khiếu nại nhưng bạn vẫn muốn có nhạc trong nền, bạn có thể hoán đổi bản nhạc của bạn với một trong các bài hát miễn phí sử dụng của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.
 • Chia sẻ doanh thu: Nếu bạn là thành viên của Chương trình đối tác YouTube của chúng tôi và bạn đang biểu diễn một bản cover lại bài hát đủ điều kiện, bạn có thể chia sẻ doanh thu với nhà xuất bản nhạc. Bằng cách đó, cả hai bạn đều có thể kiếm tiền trên video! Tìm hiểu thêm.
 • Tranh chấp khiếu nại: Nếu bạn có các quyền cần thiết để sử dụng nội dung được bảo vệ bản quyền trong video của mình hoặc nếu bạn cho rằng hệ thống đã nhận dạng sai video của bạn theo cách nào đó, bạn có thể tranh chấp khiếu nại.
  Để tranh chấp khiếu nại, hãy đi tới thông báo bản quyền và nhấp vào liên kết ở bên phải trình đơn Chỉnh sửa của video. Thao tác này sẽ đưa bạn đến một trang có thông tin về nội dung bị khiếu nại trong video của bạn và người đã khiếu nại nội dung đó. Bạn cũng sẽ tìm thấy tùy chọn tranh chấp khiếu nại trên trang này.
Nếu bạn tranh chấp khiếu nại mà không có lý do hợp lệ, chủ sở hữu nội dung có thể chọn gỡ xuống video của bạn. Nếu điều này xảy ra, tài khoản của bạn sẽ nhận được cảnh cáo bản quyền.
Xóa video ảnh hưởng đến trạng thái tài khoản của bạn sẽ không khôi phục trạng thái tốt cho tài khoản.

P 2. Tranh chấp khiếu nại Content ID

Nếu bạn nhận được khiếu nại Content ID đối với video mà bạn cho rằng không hợp lệ, bạn có thể chọn tranh chấp khiếu nại đó. Khi bạn tranh chấp khiếu nại Content ID, chủ sở hữu bản quyền sẽ được thông báo và họ sẽ có 30 ngày để phản hồi.
Nếu bạn đã nhận được cảnh cáo bản quyền, bạn sẽ không thể tranh chấp khiếu nại thông qua quy trình mô tả bên dưới.

Tôi có nên tranh chấp không?

Bạn có thể chọn tranh chấp khiếu nại Content ID nếu bạn cho rằng hệ thống đã xác định nhầm video của bạn theo một cách nào đó hoặc nếu bạn có tất cả các quyền sử dụng nội dung được bảo vệ bản quyền.
Bạn có thể muốn tìm hiểu thêm về sử dụng hợp lý hoặc miền công cộng trước khi chọn tranh chấp vì một trong hai lý do đó.
YouTube không thể giúp bạn xác định xem bạn có nên tranh chấp khiếu nại hay không, vì vậy có thể bạn muốn tìm kiếm lời khuyên pháp lý riêng nếu bạn vẫn không chắc chắn những việc cần làm.
Nếu bạn tranh chấp khiếu nại mà không có lý do hợp lệ, chủ sở hữu bản quyền có thể chọn gỡ xuống video của bạn. Nếu điều này xảy ra, tài khoản của bạn sẽ nhận được cảnh cáo bản quyền.

Cách tranh chấp

 1. Đi tới phần thông báo bản quyền trong Trình quản lý video của bạn.
 2. Nhấp vào liên kết được gạch chân bên phải trình đơn Chỉnh sửa của video. Thao tác này sẽ đưa bạn đến một trang có thông tin về nội dung bị khiếu nại trong video của bạn và người đã khiếu nại nội dung đó.
 3. Nếu bạn cho rằng khiếu nại này được đưa ra do nhầm lẫn, bạn có thể tranh chấp khiếu nại trực tiếp từ trang này.
Nếu trước đó bạn đã thừa nhận rằng khiếu nại là hợp lệ nhưng từ khi đã xác định bạn sở hữu tất cả các quyền cần thiết đối với nội dung trong video của bạn, bạn vẫn có thể tranh chấp khiếu nại đó.
Sau khi bạn gửi tranh chấp, chủ sở hữu bản quyền có 30 ngày để phản hồi. Nếu họ không phản hồi trong vòng 30 ngày, khiếu nại của họ đối với video của bạn sẽ hết hạn và bạn không cần thực hiện bất cứ điều gì.
Có một vài điều mà chủ sở hữu bản quyền có thể làm sau khi bạn tranh chấp:
 • Hủy bỏ khiếu nại: nếu họ đồng ý với tranh chấp của bạn, họ có thể chọn hủy bỏ khiếu nại của mình. Nếu trước đây bạn đã kiếm tiền từ video, cài đặt kiếm tiền của bạn sẽ được khôi phục tự động khi tất cả các khiếu nại đối với video của bạn được hủy bỏ.
 • Giữ nguyên khiếu nại: Nếu họ cho rằng khiếu nại của họ vẫn hợp lệ, họ có thể chọn giữ nguyên khiếu nại đó. Nếu bạn cho rằng khiếu nại được giữ nguyên do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại quyết định của họ.
 • Gỡ xuống video của bạn: Họ luôn có thể chọn xóa video của bạn khỏi YouTube, điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được cảnh cáo bản quyền trên tài khoản của bạn.
Nếu bạn đã tranh chấp khiếu nại Content ID và cho rằng chủ sở hữu bản quyền đã giữ nguyên khiếu nại do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại quyết định của họ.
Nếu tài khoản của bạn ở trạng thái tốt, bạn có thể khiếu nại lên tới ba tranh chấp khiếu nại Content ID đã từ chối cùng lúc.
Có thể có các hạn chế khác ảnh hưởng đến khả năng khiếu nại của bạn, chẳng hạn như ngày khiếu nại. Bạn cũng cần phải xác minh tài khoản của mình nếu chưa xác minh.
Sau khi bạn khiếu nại một tranh chấp đã bị từ chối, chủ sở hữu bản quyền có 30 ngày để phản hồi. Nếu họ không phản hồi trong vòng 30 ngày, khiếu nại của họ đối với video của bạn sẽ hết hạn và bạn không cần thực hiện bất kỳ điều gì. Nếu họ không phản hồi trong vòng 30 ngày, khiếu nại của họ đối với video của bạn sẽ hết hạn và bạn không cần thực hiện bất cứ điều gì.
Có một vài điều mà chủ bản quyền có thể làm sau khi bạn khiếu nại:
 • Hủy bỏ khiếu nại: nếu họ đồng ý với tranh chấp của bạn, họ có thể chọn hủy bỏ khiếu nại của mình và bạn không cần thực hiện bất kỳ điều gì.
 • Gỡ xuống video của bạn: nếu bạn cho rằng khiếu nại của họ vẫn hợp lệ, họ phải xóa video của bạn khỏi YouTube, điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được cảnh cáo bản quyền trên tài khoản của mình. Những tài khoản có ba cảnh cáo bản quyền sẽ bị chấm dứt.
Vì khiếu nại có thể dẫn đến quy trình thông báo vi phạm bản quyền và thông báo chống khiếu nại, thông tin liên hệ mà bạn cung cấp trong biểu mẫu khiếu nại sẽ được chia sẻ với chủ sở hữu bản quyền, người cuối cùng có thể chọn thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn.

Lưu ý

Bạn sẽ không thể rút lại khiếu nại sau khi đã gửi khiếu nại. Nếu chủ sở hữu bản quyền không đồng ý với khiếu nại của bạn, bạn sẽ nhận được cảnh cáo bản quyền trên tài khoản của mình.
Nguồn kiến thức Theo: https://support.google.com

Bài Gốc: 
https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=vi
https://support.google.com/youtube/answer/2797454?hl=vi

Xem nhiều tuần qua